Informacje na temat Gabinetu Weterynaryjnego ASKVET z siedzibą w Brzeziej Łące

Jestem specjalistą chorób wewnętrznych małych zwierząt. Na co dzień zajmuję się diagnostyką kliniczną i laboratoryjną na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 2014 roku prowadzę własny gabinet weterynaryjny w Brzeziej Łące (powiat wrocławski). Specjalizuję się w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu małych zwierząt towarzyszących oraz hodowlanych. Dysponuję nowoczesnym sprzętem medycznym i współpracuję z renomowanym laboratorium weterynaryjnym.

 

Kobieta z psem u weterynarza

W ciągu wieloletniej praktyki lekarskiej nawiązałam liczne kontakty ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny weterynaryjnej. Mam doświadczenie w zakresie profilaktyki i leczenia chorób drobiu i ptaków ozdobnych. Stale doskonalę swoje umiejętności i poszerzam wiedzę przez udział w warsztatach, sympozjach i kongresach naukowych. Ustawiczne kształcenie jest dla mnie priorytetem, co znajduje odzwierciedlenie w nieustannym rozwoju zawodowym.

Ukończyłam studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie w 2009 r. obroniłam pracę doktorską.

Jako miłośniczka bassetów jestem członkiem Klubu psów tej rasy w Polsce i czynnym wystawcą swoich dwóch pupili.

Jestem również Biegłym Sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z zakresu medycyny weterynaryjnej, kynologii i chorób drobiu.

 

Aktywnie współpracuję z:

  • Laboratorium weterynaryjne LAB-WET
  • Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne Epi-Vet
  • Hurtownia Leków Weterynaryjnych Medivet
  • Czasopismo Weterynaria w Praktyce
  • Czasopismo Magazyn Weterynaryjny
  • Czasopismo Życie Weterynaryjne

 

Dziewczyna z pieskami